Granichstaedten-Czerva

Původně bukovinská židovská rodina z Graniczestie v okresu Sereth. Roku 1825 se ve Vídni usadil Sigmund Granichstaedten (1801-1879), který roku 1831 přestoupil ke křesťanství. Byl městským fyzikem a lékařem Dvorní opery. Jeho syn JUDr. Otto Josef (1841-1914), rada zemského soudu, byl 15. března 1889 adoptován svým strýcem Josefem šlechticem Czervou (1806-1890), který pocházel ze uherské šlechtické rodiny nobilitované v osobě Georga Czervy (1609-1676) 22. září 1654. Šlechtický titul rodiny Czervů byl ale přenesen teprve po téměř třiceti letech na syna Otto Josefa, c. k. soudce a univerzitního profesora Rudolfa Granichstaedten-Czervu (*1885), nejvyšším rozhodnutím císaře Karla I. z 8. listopadu 1918, který zároveň získal právo na znak Czervů: 
V modrém štítě vyrůstá ze zlaté koruny položené na prostřední pahorek zeleného trojvrší jelen-osmerák, který překříženýma předníma nohama drží tři překřížené stříbrné šípy s červeným opeřením. Na štítě je korunovaná kolčí přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paroží jelena-osmeráka, mezi kterým se vidí dolů otočený zlatý luk, skrze který je prostrčen stříbrný šíp s červeným opeřením.
Rudolf von Granichstaedten-Czerva proslul jako vynikající znalec šlechtického práva a je autorem řady vynikajících studií, jejichž velká část byla otištěna časopise prestižní rakouské heraldické společnosti Adler.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com