Goldschmiedt

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 31. ledna 1879 Leopolda Goldschmiedta narozeného roku 1820 v Ebelsbachu v Bavorsku, obchodníka a  bývalého viceprezidenta obchodní a živnostenské komory v Terstu, zástupce ředitele terstské pojišťovací společnosti Assecurazioni Generali a držitele tuniského Řádu slávy II. třídy, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 25. dubna 1879 mu byl udělen predikát šlechtic Goldschmiedt (Edler von Goldschmiedt) a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném stojí na hliněném pahorku zděný dům s černými dveřmi provázenými dvěma černými okny. 2. a 3. pole je dělené. Horní pole je modro-stříbrně routováno, spodní stříbrné a přes obě je položena černá kotva. 4. v červeném šedý balík zboží svisle převázaný čtyřmi železnými pásy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.


ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com