Glück z Maros-Váradjy

Císař František Josef I. povýšil Móra Glücka, velkostatkáře v Alvinci v Sedmihradech (dnes Vințu de Jos, Rumunsko), jeho syna Adolfa a Sámuela a dceru Saroltu narozenými v manželství s Johannou Stern do uherského šlechtického stavu. Listinou z 4. ledna 1879 jim byl udělen predikát z Maros-Váradjy (maď. maros-váradjai, lat. de Maros-Váradja) a erb:
 
V modrém štítě tři zlaté pšeničné snopy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený modro – zlatě, levý opačně, mezi nimi je zlaté kolo o čtyřech špicích.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com