Gleich von Traunheim

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. prosince 1901 Josefa Gleicha narozeného 9. února 1829 ve Welsu v Horních Rakousích, horního hejtmana a rytíře Leopoldova čádu (uděleno 5. února 1894), do šlechtického stavu. Listinou ze dne 7. května 1902 mu udělil titul Edler, predikát von Traunheim a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Vlevo děleno. Nahoře v zeleném jsou dvě zkřížená stříbrná hornická kladiva (mlátek kosmo) převázaná červenou stuhou, na níž je zavěšen zlatý hořící hornický kahan. Dole třikrát děleno stříbrně a červeně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní černo – zlatě. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou: recht und wahrheit, tiefe und klarheit.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com