Glässer von Järten (1906)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. února 1906 povýšil císař František Josef I. Karla Glässera narozeného roku 1842 v Horním Jiřetíně, doktora medicíny, generálního štábního lékaře a zdravotního šéfa 5. sboru, u příležitosti jeho odchodu na odpočinek, do šlechtického stavu. Listinou z 29. března 1906 mu udělil titul Edler, predikát von Järten a erb:

V modrém štítě je zlaté kosmé břevno se čtyřmi modrými hvězdami za sebou provázené nahoře obrněnou paží držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, dole zlatým svíjejícícm se hadem držícím hlavu s černým jazykem nad zlatou miskou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí modrá orlice s červeným jazykem.

Měl tři syny, dva starší, Georg a Theodor se dali na vojenskou kariéru, třetí Karl byl úředníkem C. k. privilegovaného úvěrního ústavu pro obchod a živnosti.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com