Glaser (1894)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 8. května 1894 Wilhelmine Glaserovou, vdovu po tajném radovi JUDr. Juliu Glaserovi, ministrovi mimo službu a generálním prokurátorovi nejvyššího soudního a kasačního dvora, a její děti Eleonore, Henriku a Ludwiga, posluchače práv, na základě držby velkokříže Leopoldova řádu a řádu Železné koruny I. třídy, které byly uděleny jejímu zesnulému manželovi, do stavu svobodných pánů. Listinou z 25. července 1894 získali predikát svobodý pán/svobodná paní Glaser (Freiherr/Freiin von Glaser) a erb:
 
Zlatým hrotem, ve kterém se vidí černý, červeně převázaný liktorský svazek se stříbrnou sekerou, rozdělený štít. V pravém černém poli se vidí přísahající ruka přirozené barvy ve zlatém rukávu, v levém modrém hvězda nad dvěma růžemi, vše zlaté. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená křídla, pravé černé, levé modré, mezi kterými je zlatá hvězda. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem IUSTA SEQUOR.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com