Gläser

Robert Gläser se narodil roku 1852 v Prostějově. Do armády vstoupil 1. září 1875 k ženijnímu pluku č. 1 jako poručík, na nadporučíka je povýšen 1. května 1878. 1. října 1880 je přidělen k ženijnímu ředitelství v Temesváru jako nadpočetný, k 1. listopadu 1881 je převelen k ženijnímu ředitelství v Kotoru, 1. června 1882 je pověřen opevňovacími pracemi v Rianu, 1. ledna 1884 se dostává k ženijnímu ředitelství v Miskolci, 1. listopadu 1884 je povýšen na hejtmana při ženijním štábu miskolcského ženijního ředitelství, 1. února 1885 je přeložen k ženijnímu ředitelství ve Štýrském Hradci. 1. listopadu 1890 se dostává k ženijnímu pluku č. 2, 1. ledna 1893 k pionýrskému pluku. Od 1 května 1893 působí při ženijním ředitelství ve Fünfkirchen (Pécs), 1. listopdu je převelen k pionýrskému praporu č. 15. Na majora je povýšen 1. května 1895 spolu s převelením k pěšímu pluku č. 99, od 1. července slouží u místního velitelství v Krakově. 1. května 1901 je povýšen na plukovníka a 30. dubna 1909 je s titulem a charakterem plukovníka poslán do výslužby. Reaktivován je k 1. říjnu 1914 jako titulární plukovník pěšího pluku č. 91, u něhož působí do konce ledna 1916, kdy odchází znovu na odpočinek. Boje s nepřítelem podstoupil už roku 1882 při potlačování povstání v Dalmácii na náhorní plošině Krivošije, dostal se i do bojů po své reaktivaci v letech 1914 a 1915. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. kvězna 1916 do šlechtického stavu. Listinou ze dne 1. června 1916 udělil Robertovi von Gläser titul Edler a erb:

V modrém štítě vyniká z paty skála, do jejíhož vrcholu bije blesk vynikající z horního okraje štítu provázený po každé straně jednou hvězdou, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní opačně.

Starší syn Robert, doktor práv a právní praktikant sloužil za války u divisionu houfnic č. 9, mladší syn Ottokar byl fregatním poručíkem na SMS Arpad.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com