Dreifus

Sasko-cobursko-gothajský vévoda Arnošt II. povýšil 4. srpna 1872 Theodora von Dreifus (*Stuttgart, 9. května 1839, +Mnichov, 10. března 1899), rakousko-uherského, královského saského a velkovévodského sasko-výmarského konzula, do sasko-cobursko-gothajského stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr (svobodný pán) a erb:

Ve zlatém štítě jsou tři černí koně (2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice. Štítonoši jsou dva černí koně na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou GANZ ODER GAR NICHT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com