Drechsler

Dne 5. září 1636 udělil palatin Jaroslav Bořita říšský hrabě z  Martinic erb svému dvornímu zahradníkovi Gregoru Johannu Drechslerovi.

 V červeno - stříbrně děleném štítě stojí na zeleném trávníku zahradník oděný v modrém kabátci, modrých kalhotách a modrých punčochách, držící v pravé ruce železný rýč na dřevěné násadě opírající se o trávník, v levé ruce zdvíhá vzhůru modrou lilii a stříbrný narcis. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno - stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě modrá složená křídla, mezi nimi zlaté soustružnické kolo.

 

 Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com