Dittmer

Listinou danou ve Vídni 14. února 1781 císař Josef II. povýšil do šlechtického stavu Georga Friedricha Dittmera, císařského faktora pro odbyt a dopravu důlních produktů v Řezně, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v černém stříbrná kotva. 2. a 3. ve stříbře vyrůstá ze zelené půdy zelená palma. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno – černě, levý opačně, mezi nimi rostoucí muž s nepokrytou hlavou oděný v černo – stříbrně polceném šatu držící v pravé ruce kotvu ze štítu a levou rukou zdvíhající nad hlavu palmovou ratolest.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com