Derera de Gyarmatha

Listinou danou ve Vídni 17. února 1897 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Izraela Dereru, obchodníka s plodinami v Temesváru, spolu se snyem Árminem a dcerami Rachel, provdanou ze Leóna Melsberga, a Bunou-Bertou, provdanou za Lajose Fischla, vzešlými z manželství s Zsófií Eliás a se syny Edem, Józsefem a Henrikem vzšlými z manželství s Perlou Bochory, a udělil jim erb:

V modrém štítě je zlaté břevno se čtyřmi červenými růžemi provázené nahoře kosmo položenou zlatou kotvou překříženou šavlí se zlatým jilcem a záštitou a dole stříbrným pelikánem se zlatou zbrojí krmícím vlastní krví čtyři mláďata na hnědém hnízdě spočívajícím na zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je pelikán ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou A MUNKA NEMESIT.

11. července 1898 byl Izraelu Dererovi udělen predikát gyarmathai (de/von Gyrmatha).

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com