Daubek (1896)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. ledna 1896 povýšil císař František Josef I. Josepha Sebastiana Daubeka, velkostatkáře v Litni a Vlencích narozeného (24. prosince 1842, Polička - 15. července 1922, Liteň), do rytířského stavu. Listinou ze dne 16. března 1896 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je mladý doubek se třemi rozprostřenými kořeny, pěti listy, dvěma na vrcholu a dvěma po stranách a mezi nimi dvěma žaludy, vše zlaté. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s modrým šikmým břevnem, na němž je zlatá dubová ratolest o jednom listu a jednom žaludu, zadní modré; II. zlaté palečné kolo, na něm nahoře přirozený kapr. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SUSCIPERE ET FINIRE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com