Daninos

Alexander Daninos (1810-1883) byl jako generální ředitel c. k. privilegované pojišťovny Riunione adriatica di Sicurta v Terstu vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy. Protože byl francouzským občanem, nevztahovalo se na něj privilegium požádat o nobilitaci, které jinak náleželo všem držitelům řádu. Rytířský titul mu tak byl udělen ze zvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 30. prosince 1879. Majestát byl vydán 16. února 1880 a jeho prostřednictvím získal i udělen titul rytíř Daninos/Ritter von Daninos a erb:

Polcený a vpravo dělený štít. Horní polovina pravého pole je stříbrno-červeně šachovaná (4x4), ve spodní modrém je zlatá včela. Levé pole je černo-zlatě dělené se lvem střídavých tinktur. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s červeno-stříbrnými přikrývadly je stříbrný fénix v plamenech, z levé s černo-zlatými přikrývadly vyrůstá zlatý lev. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem Labor, integritas. 


Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com