Dahmen (1874)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. prosince 1870 a rakouského státního občanství uděleného 24. dubna 1874 císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. října 1874 Ottu Konrada Carla Emila Dahmena narozeného 4. července v Mannheimu v Bádensku, statkáře ve Wiltenu v Tyrolích, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 4. května 1875 udělil Ottovi Konradovi Carlu Emilovi rytíři von Dahmen erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém vyniká z přirozeného oblaku vznášejícího se v levé části obrněná paže se zlatě kovanými okraji plátů držící v nahé pěsti za vykořeněný kmen jedli nakloněnou nad sebe. Dole ve zlatě je šikmo položená železná kotva. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. modro – zlatě dělené křídlo se dvěma zkříženými železnými kropáči, přikrývadla modro – zlatá; II. černé křídlo se zlatou hvězdou, přikrývadla černo – zlatá.

Otto Konrad Carl Emil rytíř von Dahmen byl synem velkovévodského bádenského tajného a státního rady Josepha Alexandera Magnuse von Dahmen a Amalie rozené von Kopp a starším bratrem Julia Marii von Dahmen povýšeného 18. května 1869 do rakouského šlechtického stavu. Znak rodina údajně užívala od roku 1639.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com