Dachenhausen

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna 1884 povolil císař František Josef I. Ernestině von Dachenhausen rozené von Paulovics, vdově po nadporučíkovi Alexanderu von Dachenhausen (+ 1872, roku 1853 přesídlil z Württemberaska do Tirnau v Uhrách [dnes Trnava, Slovensko]), jejím dětem Alfredovi (*Tirnau, 10. června 1858), Marii (*Tirnau, 23. srpna 1853) provdané za Heinricha Jägera, majora vozatajského pluku č. 2, a Ernestině (*Tirnau, 26. května 1861), provdané za Adolfa Friepese, majora 8. dragounského pluku, užívat württemberský titul svobodných pánů jako zahraniční šlechtictví. Listinou danou ve Vídni 20. října 1884 jim potvrdil erb:

Pod červenou hlavou stříbrno – černě šachovaný štít. Na štítě spočívá nekorunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla opakující figury ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com