Vznik rodu Wrbna-Kaunitz. Skrytá historie šlechtického rodu (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Vznik rodu Wrbna-Kaunitz. Skrytá historie šlechtického rodu, in: Malíř, Jiří – Rája, Martin (ed.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno 2009, p. 237-257. ISBN 978-80-86488-61-5.