Zwölfer von Zwölfegg

Najvyšším rozhodnutím ze dne 8. dubna 1917 povýšil císař Karel I. Heinricha Zwölffera narozeného roku 1847 ve Fünfhausu v Dolních Rakousích, inženýra, architekta, kamenického mistra, měšťana Říšského hlavního a rezidenčního města Vídně, zakladatele a pokladníka pobočky Červeného kříže ve Fünfhausu, držitele Spasitelovy medaile a papežského titulu Baro Romanus, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 26. května 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Zwölfegg a erb:

Dělený štít. Nahoře ve stříbře vyrůstá z dělící linie přirozená chrpa mezi dvěma přirozenými obilnými klasy. Dole je zlaté kružidlo hroty dolů proložené se zlatým úhelníkem rameny vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je na červeném hnízdě sedící červený pelikán se zlatou zbrojí krmící vlastní krví tři stejně zbarvená mláďata.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com