Zwisłocki z Wisłuchy

Císař František Josef i. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. dubna 1916 Eugena Sigmunda Zwisłockého narozeného roku 1855 v Chodorówě v Haliči, doktora práv, prezidenta krajského soudu ve Złoczówě, rytíře řádů Leopoldova a Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinu vydal až Karel I. 19. února 1917, udělil jí predikát von Wisłucha a erb:

V modrém štítě je šíp hrotem dolů provázený vpravo půlměsícem obráceným rohy dovnitř, vlevo hvězdou, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je modrý toulec se zlatým kováním, do něhož je opeřením vzhůru zastrčený zlatý šíp.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com