Zwierzina

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. září 1917 povýšil císař Karel I. Roberta Zwierzinu, doktora práv narozeného roku 1867 v Praze, ministerského radu na Ministerstvu financí, komtura řádu Františka Josefa, rytíře Leopoldova řádu a řádu Železné koruny III. třídy, do šlechtického stavu. Listinou z 25. října 1917 byl udělen titul Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo je v červeném stříbrné zúžené břevno provázené nahoře zlatou včelou, dole stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé stříbrno – červeně, mezi nimi červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com