Zwicklitz

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším listem z 27. února 1886 Felixe Zwiklitze, veřejného společníka firmy Lindheim et Comp., rytíře řádu Františka Josefa, za prokázané vlastenecké zásluhy do šlechtického stavu. Listinou z 26. března 1886 mu byl udělen predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Modrý štít se zlatou hlavou, ve které je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Ve štítě se tyčí nad zeleným trávníkem nažloutlá skalnatá hora s jeskyní v úpatí provázená v pravém horním rohu zlatou hvězdou, v levém stříbrnou lilií. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém spáru starověkou bronzovou sekeru, v levém meteorit přirozené barvy. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com