Zurna de Zalavár

Listinou danou ve Vídni 5. prosince 1886 povýšil císař František Josef I. majora a adjutanta Károlye Zurnu (1840 – 26. ledna 1912), za více jak třicet let služby v armádě (od 1855) s účastí na taženích do Itálie v letech 1859 a 1866, do Dalmácie v letech 1869 a 1870 a okupaci Bosny a Hercegoviny v roce 1878, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Pod zlatou hlavou s rostoucí černou orlicí s červeným jazykem polceno. Vpravo v zeleném jsou čtyři železné koule (2,2), vlevo ve stříbře tři červené kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. dubna 1897 udělil František Josef I. generálmajoru Károlyi Zurnovi predikát zalavári (de/von Zalavár).

Királyi Könyvek, 68. kötet, 727 oldal; 69. kötet, 75-78 oldal; 70 kötet, 13, 14 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com