Zsürger de Hernádvécse

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. ledna 1914 císař František Josef I. povýšil Zsigmonda Zsürgera, velkostatkáře a obyvatele Tiszaújlaku do uherského šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. července 1914 mu udělil predikát hernádvécsei (de/von Hernádvécse). Listinou danou ve Vídni 2. října 1918 císař Karel I. Zsigmondu Zsürgerovi de Hernádvécse, spolu se synem Lajosem vzešlým z manželství s Herminou Tüchler, udělil erb:

V modrém štítě je na zelené půdě zlatý gryf s červeným jazykem a zbrojí držící v pravém předním pařátu tři zlaté pšeničné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu, avšak korunovaný.

Király könyvek 72 kötet, 422 oldal; 73 kötet, 22 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com