Zöldy de Folyfalva

Listinou danou v Ischlu 28. srpna 1904 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Jánose Zöldyho, župního lékaře Békesského komitátu, spolu se syny Miklósem a Zoltánem vzešlými z manželství s Izabellou Novák, udělil jim predikát folyfalvi (de/von Folyfalva) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku gryf přirozené barvy s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 283, 421, 422 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com