Zlatohlávek

Eduard Zlatohlávek se narodil roku 1868 v Žďáru nad Sázavou. Do armády vstoupil 7. prosince 1875 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 95. 18. srpna 1886 se stává titulárním šikovatelem, 18. srpna 1887 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1889, nadporučíka 1. května 1894 a hejtmana 1. května 1902. 1. listopadu 1907 je přeložen k pěšímu pluku č. 19 a 2. března 1912 k pěšímu pluku č. 92. V jeho řadách je 1. listopadu povýšen na majora a 1. září 1915 na podplukovníka. Po vypuknutí Velké války se účastnil přechodu Driny u Stariho Brodu, podílel se na bojích na Panoši a u Žlijebu, poté bránil Drinu severně od Zvorniku, kde byl těžce zraněn a po vyléčení přidělen k doplňovacímu praporu pěšího pluku č. 4. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 21. března 1917 udělil Eduardu von Zlatohlávek erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém zlatá lví hlava. Dole zlato – červeně šachováno ve čtyřech řadách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže s mečem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com