Žiwsa von Žiwobran

Alfred Žiwsa se narodil roku 1839 v Opavě. Do armády vstupuje 19. února 1859 jako vojín pěšího pluku č. 1. 1. června 1859 se stává svobodníkem, 1. července 1859 desátníkem, šikovatelem 6. července 1859 a 1. prosince 1859 je kadetem šikovatelem. V této hodnosti přechází 1. února 1860 k pěšímu pluku č. 60, kde 1. července 1863 dosahuje hodnosti poručíka a 1. listopadu 1871 nadporučíka. 1. října 1873 je převelen k pěšímu pluku č. 45, spolu s povýšením na hejtmana je 1. května 1878 převelen k pěšímu pluku č. 80. Další povýšení, na majora, následuje spolu s přeložením k pěšímu pluku č. 40 1. listopadu 1889, 1. května 1894 dosahuje hodnosti podplukovníka. S platností od 1. dubna 1895 je odeslán na odpočinek. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1859 a 1866. Za více jak třicet let v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I.  povýšil listinou danou ve Vídni 15. června 1909 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Žiwobran a erb:

Ve štítě je široké modré břevno s kráčejícím zlatým lvem s červeným jazykem. Nahoře kosmo děleno modro – zlatě, dole kosmo děleno zlato – modře, v každé polovině je kosmo položená lilie střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý opačně, mezi nimi je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com