Žiwný von Lilienhof

Císařovna Marie Terezie povýšila 20. prosince 1756 Adalberta Paula Žiwného, radu hrabat Sapiehů, syna Johanna Žiwného, měšťana Nového Města pražského, do šlechtického stavu, udělila mu predikát von Lilienhof a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou tři stříbrné lilie (1,2). Dole v červeném je zlatý kráčející lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla, mezi nimi rostoucí lev ze štítu držící v tlapách stříbrnou lilii.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com