Žirovnický von Ellybor

Bohuslav Žirovnický se narodil v Olomouci roku 1859. 23. července 1876 vstupuje do armády v nejnižší hodnosti u 45. pěšího pluku. Od 30. září 1876 do 11. června 1877 navštěvuje kadetní školu v Brně, 26. prosince 1877 se stává svobodníkem titulárním desátníkem, desátníkem je od 26. února 1878, 16. února 1879 nastupuje do kadetní školy v Temesváru, odkud se vrací k pluku 18. srpna 1880 jako desátník titulární šikovatel. 18. srpna 1881 se stává kadetem desátníkem titulárním šikovatelem, 1. června 1882 kadetem zástupcem důstojníka a 1. května 1884 dosahuje hodnosti poručíka. 7. listopadu 1888 přechází k četnictvu, a to ke 2. zemskému četnickému velitelství jako poručík se zkušebním přidělením. Plnohodnotným poručíkem je od 20. května 1889, na nadporučíka je povýšen 1, listopadu 1892. 1. října 1893 se dostává k 5. zemskému četnickému velitelství, odkud se vrací zpět 1. června 1895. 1. května 1897 je povýšen na rytmistra 2. třídy, hodnost rytmistra 1. třídy získává 1. listopadu 1899. Ještě u vojska se účastnil okupace Bosny a Hercegoviny roku 1878, přičemž se podílel na bojích u Potočani a v pohoří Paklenica. Listinou danou ve Vídni 15. prosince 1906 jej za více jak třicet let služby v ozbrojených silách s účastí v boji císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Ellybor a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v zeleném stojí na přirozené skále okrouhlá věž ze stříbrných kvádrů s cimbuřím, z jejíhož ochozu vyniká menší vížka opět s cimbuřím, dole je věž prolomená černou zavřenou bránou provázenou dvěma černými střílnami, nahoře jednou střílnou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

Bohuslav Žirovnický šlechtic von Ellybor měl dvě děti, syna Ericha Bohuslava Wenzela (*1897) a dceru Elviru Mathilde Albinu (*1892).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com