Zimmermann von Hartkaar

Gustav Zimmermann se narodil 1. února 1861 ve Vídni, ale domovsky příslušný byl do Linze. Do armády narukoval 11. února 1878 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 14. 26. února 1878 se stává titulárním kaprálem a 18. dubna 1878 titulárním šikovatelem. 8. srpna 1878 je jako kadet umístěn u pěšího pluku č. 21, s nímž se podílí na okupaci Bosny, konkrétně 27. a 28. září na obležení a dobytí Livna. 1. listopadu 1878 získává hodnost poručíka, 1. listopadu 1883 je povýšen na nadporučíka a 1. listopadu 1890 na hejtmana. 1. listopadu 1901 je v hodnosti majora převelen k pěšímu pluku č. 7, 23. února 1904 je jmenován velitelem praporu polních myslivců č. 31, 1. května 1907 získává hodnost podplukovníka, v níž se 24. dubna 1908 dostává k 2. pluku tyrolských císařských myslivců, u nějž je povýšen na plukovníka, a to 1. května 1910. 8. října 1910 je převelen k pěšímu pluku č. 95, jehož se 25. listopadu 1910 stává velitelem a jako takový slouží až do 31. března 1912, kdy je poslán na odpočinek. Coby plukovník na odpočinku je aktivován 30. září 1914 a umístěn u pěšího pluku č. 14. K 1. únoru 1915 je opět odeslán na odpočinek a znovu aktivován je 20. ledna 1916 a jmenován velitelem zajateckého tábora v Aschachu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. května 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 7. srpna 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Hartkaar a erb:

V modrém štítě je zlaté kosmé břevno provázené nahoře zlatou trojhrannou harfou a dole mečem se zlatým jilcem a záštitou, který ovíjí zlatá dubová ratolest o třech listech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je zelený pahorek, z nějž vyrůstá zelený olistěný stonek se třemi modrými květy zvonku alpského.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com