Zimmermann

Císař František I. povýšil dne 28. dubna 1826 Ferdinanda Zimmermanna, císařského radu, doktora lékařství na Josefinské vojenské chirurgické akademii, profesora chemie a botaniky, člena vojenského zdravotního výboru a inspektora Vojenského farmaceutického ústavu, spolu se syny Henrikem Vilhelmem, Ferdinandem Christianem, Friderikem Christianem a dcerou Josephou Christianou vzešlými z manželství s Joannou Stephani, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je ve stříbře do středu obrácená hlava Turka. Vlevo je ve zlatě rostoucí červený lev držící v pravé tlapě šavli. Dole v modrém je stříbrné vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 182-186 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com