Zilahi de Gyurgyóka

Listinou danou ve Vídni 26. června 1904 povýšil císař František Josef I. Simona Zilahiho, ředitele administrace listu Budapesti Hírlap, spolu se syny Dezsőem, Jenőem, Lászlóem, Imrem a Istvánem vzešlými z manželství s Jankou Schlesinger, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gyurgyókai (de/von Gyurgyóka) a erb:

Ve stříbrném štítě s oddělenými modrými cvikly, pravým se zlatým sluncem, levým se stříbrným půlměsícem obráceným rohy doprava, obojím vytvořeným, vyniká ze zlaté koruny na zeleném trojvrší doprava obrácený posel v červených kalhotách, modrém dolmanu se zlatým šňůrováním a červené, kožešinou lemované čapce zdobené perem, který troubí na zlatou trumpetu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé zeleno – stříbrně, mezi nimi čelně vyniká posel ze štítu držící v pravé ruce svitek papíru a v levé zavřenou knihu v červených deskách se zlatou ořízkou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 280, 317-3189 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com