Zieritz

Karl Zieritz se narodil 8. prosince 1863 v Nagykanizse v Uhrách, ale domovsky příslušný byl do Vídně. K armádě byl odveden 8. prosince 1880 k pěšímu pluku č. 9 v nejnižší hodnosti. Od 18. srpna 1882 je kadetem u stejného pluku, a to až do 31. října 1885. 1. listopadu 1885 je převelen v hodnosti poručíka k vozatajskému pluku č. 2, v jehož řadách je 1. listopadu 1889 povýšen na nadporučíka. 1. listopadu 1896 je povýšen na rytmistra u vozatajské divize č. 15, k 1. listopadu 1906 přechází ke 14. vozatajské divizi a 10 dubna 1809 ke 3. pluku vozatajské divize č. 11 a tam je 1. května 1910 povýšen na majora. 26. srpna 1912 je pověřen velením tohoto praporu, 1. listopadu 1913 se stává podplukovníkem a 1. září 1915 plukovníkem. Po vypuknutí Velké války se účastnil pozičních bojů v Haliči, Horních Uhrách, Bukovině a na Soče, kde byl jmenován etapním vozatajským velitelem 1. sočské armády. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1918 do šlechtického stavu. Listinou ze dne 16. února 1918 byl Karlu von Zieritz udělen titul Edler a erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno. Nahoře v modrém jsou tři stříbrné hvězdy (2,1). Dole v červeném je na zeleném pahorku z kamene vystavěná kulatá věž s cimbuřím, na němž je vztyčen červeno – stříbrný praporec. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com