Zepharovich

Listinou danou ve Vídni 21. března 1782 císař Josef II. Povýšil do rytířského stavu Daniela Zepharoviche, účetního radu hlavní komorní buchhalterie, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém do středu hledící obrněný muž s červenými pery na přílbě držící v pravici hada přirozených barev s modrou koulí v tlamě. 2. a 3. v červeném je do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách stříbrnou kotvu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí obrněnec ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno - zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com