Žemlička von Pilsenstein

Johann Žemlička se narodil v Ostředku roku 1839. Do armády vstoupil 6. června 1859 jako kadet pěšího pluku č. 35. V řadách tohoto pluku působil až do svého přeložení k pěšímu pluku č. 29 dne 21. srpna 1878 v hodnosti nadporučíka. Jako hejtman 2. třídy se 30. dubna 1879 dostává k pěšímu pluku č. 77, v jehož řadách je 1. listopadu 1881 povýšen na hejtmana 1. třídy. 1. ledna 1883 je převelen k pěšímu pluku č. 90. Během své vojenské kariéry se podílel na tažení proti Dánsku roku 1864, válce s Pruskem včetně bitev u Mnichova Hradiště, Jičína a Hradce Králové a roku 1878 okupace Bosny a Hercegoviny s účastí ve srážce na Majevica planině. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 19. března 1890 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Pilsenstein a erb:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami je ve zlatě černý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli a v levé přední tlapě černou kouli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – zlatě, levé zlato – modře.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com