Zelenka

Listinou danou ve Vídni 29. dubna 1796 císař František II. povýšil Joanna Zelenku, měšťana a senátora v Komárom  (dnes Komárno), spolu s dcerami Susannou a Lydií vzešlýámi z manželství se Susannou Ladiocz do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. zeleno – stříbrně děleno s gryfem střídavých tinktur na zeleném pahorku obráceným do středu držícím v pravém pařátu kotvu a v levém vavřínový věnec. 2. a 3. v modrém zlaté kosmé břevno provázené nahoře zlatým vytvořeným sluncem a dole zlatým rohem hojnosti s různobarevným ovocem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým košem.

Királyi Könyvek, 59. kötet, 54-60 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com