Zeissl

Hermann Zeissl (1817-1884) se narodil se ve vsi Čtyřicet Lánů u Svitav ve vážené židovské rodině, jejíž členové zde žili ještě za první Československé republiky. Roku 1839 začal studovat lékařskou fakultu vídeňské univerzity, kde roku 1845 získal titul doktora lékařství a o rok později chirurgie.

Od roku 1861 působil na vídeňské univerzitě jako mimořádný profesor. Měl mimořádné pedagogické nadání a studenty byl velmi oblíben. Když bylo ve vídeňské Všeobecné nemocnici (Allgemeines Krankenhaus) roku 1869 zřízeno oddělení pro léčbu syfilis, stal se jeho primářem a tuto funkci zastával až do roku 1883, kdy musel pro vážnou nemoc odejít do penze.

Císař František Josef I. jej krátce nato nejvyšším rozhodnutím z 21. srpna 1883 bez taxy povýšil do šlechtického stavu. Listina byla vydána 12. října 1883 a jejím prostřednictvím Hermann získal titul šlechtic Zeissl (Edler von Zeissl) a erb:

Polcený štít. Pravé pole je černo-zlatě dělené se lvem střídavých tinktur, který drží v předních tlapách přirozeně zeleného hada s větvičkou se třemi zelenými brčálovými listy v tlamě. Levé pole je červené se stříbrným břevnem provázeným nahoře a dole stříbrnou lilií. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy – pravý černo-zlatě, levý červeno-stříbrně šachovaný, z jejichž konců vyrůstají tři brčálové lístky, a mezi nimi stříbrná lilie.

 
ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com