Zeissel z Zeisselsbergu

Zakladatelem tohoto rodu byl Měšťan Nového Města pražského Jiří Smrčka zvaný Čížek. Byl vlastníkem několika nemovitostí ve čtvrti sv. Štěpána. Již roku 1642 zde za 1060 zl. koupil spojené domy č.p. 557/a U Braumů a 557/b U Bakalářů, které o pět let později prodal za 1400 kop míšeňských Johannu Ambrosiovi Missironovi. Roku 1645 zde zdědil po babičce Voršile, vdově po Jiřím Nyslovi z Kyrsfedu, další menší dům, který roku 1646 prodal za 253 zl.
 
Když se Königsmarckovy švédské oddíly zmocnily 26. července 1648 Malé Strany, shromáždil Smrčka velký houf řemeslníků a přeplavil se s nimi přes Vltavu. Zde nečekaně napadl švédské vojáky, řadu z nich pobil a několik zajatců odvezl na Staré Město. Později byl jmenován poručíkem první setniny řemeslníků. Ačkoliv byla mezi jeho vojáky řada osob s malou disciplínou, podařilo se mu ve svém oddíle domluvami i peněžitými dary udržet patřičnou kázeň. Na vlastní náklady pak pořídil železné dělo, se kterým působil nepříteli značné škody, a když byl vyslán ke Svinské bráně, svěřené místo důkladně opevnil, ostřeloval odtud nepřítele a činil na něj výpady. Za tyto zásluhy byl dne 25. dubna 1649 povýšen do šlechtického stavu s novým jménem a predikátem Zeissel z Zeisselsbergu (Zeißel von Zeißelsberg) a polepšil mu erb, který dříve získal možná od některého palatina:  
 
Modrým hrotem rozdělený štít. Přední pole je zlaté s černým polovičným, korunovaným orlem. V zadním červeném poli vyniká z dělící čáry ruka ve zlatém rukávu se stříbrnou manžetou držící dolů otočenou partyzánu. V hrotu štítu se vidí na zlatém skalnatém trojvrší čížek přirozené barvy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je mezi dvěma rozevřenými (pravým šikmo zlato-modře, levým kosmo červeno-stříbrně) dělenými křídly věž, na třech místech prostřílená, s otevřeným oknem a s poškozenými dvěma stínkami na cimbuří, ze které vyniká obrněná ruka držící doleva otočený meč.  
 
 
ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com