Zeissberg

Na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším listem ze dne 9. listopadu 1874 za zásluhy o vzdělání korunního prince Rudolfa povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 20. března 1875 PhDr. Heinricha Zeissberga (1839-1899), řádného profesora historie na vídeňské univerzitě, člena Ústřední komise pro průzkum a údržbu uměleckých a historických památek, člena-korespondenta Akademie věd ve Vídni a v Krakově a Spolku pro slezské dějiny a starověké umění ve Vratislavi, držitele Zlaté medaile za umění a vědu, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb: 

olcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo děleno. Nahoře v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrnou skálu, na níž stojí zlatá osmihrotá hvězda. Dole ve stříbře jsou dva vedle sebe svisle postavené čluny, přes celé pole je přeložena lávka, vše červené. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. zelený věnec, uvnitř něhož jsou dvě zkřížené dřevěné hole a na nich je uprostřed upevněn stříbrný půlměsíc rohy vzhůru, přikrývadla červeno – stříbrná.

Roku 1896 byl jmenován dvorním radou a ředitelem c. k. dvorní knihovny. S manželkou Wilhelmine měl jedinou dceru.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com