Zeiss ze San Martino del Carso

Oskar Zeiss se narodil 21. října 1867 ve Vídni. V armádě sloužil od 27. řína 1884. Od počátku Světové války byl nasazen na severním a jihovýchodním bojišti, účastnil se druhé, třetí, čtvrté, šesté, sedmé, osmé a deváté bitvy na Soče. Podle svědectví generálplukovníka arcivévody Josefa se obzvlášť hrdinně zachoval při druhé až čtvrté  a šesté bitvě u vesnice San Martino del Carso, kterou si Zeiss později zvolil za šlechtický predikát. Jakožto velitele pěšího pluku číslo 46 povýšil císař Karel I. za více jak třicet let služby s účastí v boji plukovníka Oskara Zeisse nejvyšším rozhodnutím ze 4. ledna 1918 do šlechtického stavu. Listina byla vydána 14. června 1918 a byl jí udělen titul Edler, predikát von San Martino del Carso a erb:

Ve zlatém štítě se zeleným zvýšeným břevnem roste na skalisku pahýl stromu se třemi kořeny a čtyřmi ulámanými větvemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly, klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvamě zelenými.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com