Zeidlern

Šebastián Kristián Zeidler (†1689) se roku 1620 narodil v katolické patricijské rodině v západočeském Tachově. Jeho strýc Martin Zeidler bojoval za vlády Rudolfa II. v řadách císařské armády proti Turkům. Bratr Sebastiana Christiana, Martin, byl také císařským vojákem a padl roku 1629 jako desátník Husmanského kyrysnického pluku v mantovské válce. Druhý bratr Philipp vstoupil jako prostý voják do Gallasova pluku, krátce nato byl ale povýšen na strážmistra a roku 1634 se vyznamenal v bitvách u Nördlingenu a u Lipska. Sebastian Christian se rozhodl pro jinou kariéru. V Praze studoval na filozofické fakultě, kde byl v květnu 1641 promován bakalářem a v srpnu 1642 se stal magistrem. Později byl posluchačem lékařství. Za Banérova obléhání pražských měst roku 1639 vstoupil do tehdejší studentské legie, v téže setnině bojoval také roku 1648 a prokázal nevšední odvahu. Po uzavření vestfálského míru odjel na univerzitu do Padovy, aby si zdokonalil vzdělání a ukončil zde své studium. Již jako doktor lékařství se usadil v Praze a provozoval praxi tak dobře, že se záhy stal jedním z nejvyhledávanějších lékařů. Roku 1653 byl jmenován profesorem na zdejší lékařské fakultě, několikrát zastával úřad jejího děkana a v letech 1680–1681 byl rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity. Velkou statečnost prokázal za velkého moru roku 1680, kdy jako jediný z lékařů zůstal v Praze a zachránil řadě lidí život. Za tyto zásluhy byl dne 5. září 1681 povýšen do českého šlechtického stavu a namísto dosavadního příjmení mu byl udělen predikát z Zeidlern (von Zeidlern) a byl mu potvrzen již dříve užívaný erb:

Ve stříbrno-červeno-černě dvakrát děleném štítě je zelený vavřínový věnec a v prostředním, červeném poli se vidí dva kosmo položené stříbrné šípy se zlatým opeřením. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-stříbrnými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí, doprava hledící, zeleným vavřínovým věncem korunovaný mladík s modrými nakadeřenými vlasy, v modrém, zlatě přepásaném kabátě se stříbrným límcem a manžetami a s purpurovou šerpou s rozevlátými konci přes pravé rameno k levému boku, který v pravici drží červeno-modře dělený kornetský praporec se dvěma špicemi a levici má zapřenu v bok.

Roku 1685 vykonal spolu se synem, který se také věnoval lékařství, v Praze první demonstrační pitvu od dob Jana Jesenia. Příslušníci rodu jsou v Praze připomínáni ještě koncem 17. století.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com