Zednik von Zeldegg

Johann Zednik se narodil roku 1825 v Těšíně. Do armády vstoupil 26. září 1839 jako vojín pěšího pluku č. 56. 9. dubna 1842 se stává plukovním kadetem, jako takový je 16. srpna 1842 přeložen k pěšímu pluku č. 29, kde dosahuje 23. září 1847 hodnosti podporučíka 2. třídy. Jako hejtman 1. třídy je 1. dubna 1868 přeložen k pěšímu pluku č. 16, v jehož řadách získává 10. května 1869 hodnost majora. 1. ledna 1872 se dostává k pěšímu pluku č. 25, u něhož slouží až do svého odchodu na odpočinek 30. září 1877, kdy je též povýšen na titulárního podplukovníka. Během svého působení v armádě se zúčastnil roku 1848 pouličních bojů v Krakově, pak všech tří tažení do Itálie v letech 1848, 1849 a 1859 a roku 1866 války proti Prusku. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 28. května 1888 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Zeldegg a erb:

V modrém štítě je červená kvádrovaná, stříbrně spárovaná zeď s cimbuřím, a za ní rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé stříbrno – červeně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com