Zdeněk

Jakub Zdeněk se narodil roku 1865 ve Vlásenicích v Čechách. Do armády vstoupil 8. října 1882 k pěšímu pluku č. 21. Od 1. května 1886 sloužil u zeměbrany, nejprve jako kadet-zástupce důstojníka pěšího pluku č. 70. Světová válka ho zastihla v hodnosti majora zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 (od 2. května 1912). Účastnil se bojů na východní frontě, 27. listopadu 1914 byl u Lazarevace raněn do hlavy. Po vyléčení se v březnu 1915 vrátil do pole v hodnosti podplukovníka. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji ho císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. června 1916 do šlechtického stavu. Listinu vydal až nový panovník Karel I. 15. ledna 1917. Jakubu Zdeňkovi jí udělil predikát von a erb:

Sníženě červeno – stříbrně dělený štít, v němž z dělící linie vzhůru vyniká obrněná paže držící meč se zlatým jiolcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com