Zdekauer (1868)

Listinou z 3. února 1868 povýšil císař František Josef I. na základě řádu Železné koruny uděleného kabinetním listem ze dne 25. února 1867  Carla Konstantina Zdekauera narozeného v Praze roku 1819, velkoobchodního společníka v Praze, rytíře řádu Františka Josefa a doktora práv, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V červeném štítě je zlatá, černě spárovaná kvádrová zeď o čtyřech stínkách, z nichž obě krajní se dotýkají okraje štítu, uprostřed mezi nimi je na zdi zlatá koruna, z níž vyniká hlava a krk stříbrného chrta se zlatým obojkem.Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. pět per, střídavě tři červená a dvě zlatá, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě otevřená křídla, pravé dělené červeno – stříbrně, levé opačně, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou AEQUA MENTE.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 694-696.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com