Zdekauer (1835)

Bratr pražského velkoobchodníka a bankéře Moritze Zdekauera (1770-1845), lékař Theodor Franz Zdekauer (1776-1836) odešel roku 1808 hledat své štěstí do Ruského imperia. Tam se také oženil s Annou Elisabeth Godenius (1780-1858), s níž měl syny Johanna (1814-1837), který vstoupil do státní služby, Nikolause (1815-1897), který se jako otec věnoval medicíně a působil jako osobní lékař dětí ruského císaře Alexandra II., Ludwiga (1822-1894), jenž se věnoval vojenské kariéře a odešel do výslužby v hodnosti plukovníka, a dceru Alexandru (1824-1870) provdanou za Woldemara Hermanna Ecka (1818-1875), profesora speciální medicíny na lékařské akademii. Theodor Franz sloužil jako vojenský lékaž v Sestrorecku, Sveaborgu a nakonec v Sankt-Petěrburgu. 3. listopadu 1835 byl povýšen do ruského šlechtického stavu a byl mu udělen erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém jsou dvě černá křídla převýšená zlatou hvězdou. Vlevo ve zlatě je stříbrný lev. Na štítě spočívá vpravo obrácená korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři stříbrná pera.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com