Zbudovský z Rovné Hory/von Ebenberg

Císař Ferdinand III. povýšil 1. prosince 1637 Jiřího Albrechta Zbudovského, registrátora Desk zemských, do šlechtického stavu, udělil mu predikát z Rovné Hory, německy von Ebenberg, a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě vynikají ze spodního okraje dvě obrněné paže s náramky držící společně mušli. 2. v černém stříbrné břevno se třemi červenými růžemi. 3. v černém zlaté skalnaté trojvrší. 4. ve zlatě černé křídlo na černém orlím spáru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenot opakuje figuru ze 4. pole.

Jeho syn Jan Kryštof byl přijat za měšťana na Menším Městě pražském, odkud roku 1677 přesídlil na Nové Město pražské, kde od Kryštofa Hilkera koupil dům Na Příkopech.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com