Zawada von Takcsány

Ludwig Zawada se narodil roku 1858 v Lembergu v Haliči. Do armády narukoval 5. srpna 1877 a stoupal v hodnostech až na plukovníka zeměbraneckého pluku č. 16. Po vypuknutí Velké války byl pověřen velením pluku zeměbrany č. 27 a byl odvelen na severní frontu proti ruské invazi v Karpatech. 18. října 1914 ve svazku 56. pěší divize polního podmaršálka Wilhelma Antona Michaela hraběte von Attems-Petzenstein podnikl útok na ruská postavení u Kőrösmező směrem od Königsfeldu (Királymező, Ust-Czorna), s 1. praporem a polovinou hulánské eskadrony napadl Rusy z boku a zezadu, čímž se je podařilo zahnat až k Jabłonicy Polskiej. Následujícího dne se pokusila tisícovka kozáků znovuovládnout Kőrösmező. Zawada na ně zaútočil od Białeho Chrestu, zatlačil je k Tartarówu a během čtyřiadvaceti hodin dobyl Jabłonicu. 28. října v bitvě u Nadwórny čelil nedaleko Majdanu ruskému útoku od Paryszcze, 6. – 7. listopadu se účastnil útoku 56. divize od Dory na ruské postavení u Delatynu. Když se 26. a 27. listopadu ocitla 56. divize v bitvě u Takcsány (dnes Stakčín, Slovensko), nacházela se Zawadova bojová skupina na pravém křídle, kde byla vystavena ruskému útoku od Méhesfalvy (dnes Pčoliné, slovensko), který odvrátila a zahnala nepřítele na ústup, 30. listopadu při postupu své divize na sever od Szinny (dnes Snina, slovensko) napadl ruská postavení u Méhesfalvy. 4. prosince byla 132 pěší brigáda pod Zawadovým velením, až dosud umístěná v Telepócz (Telepovce, dnes Osadné, Slovensko), vysunuta na linii Solinka – Wierch Rydoszowa – Wyskoki Gruń, aby kryla 56. divizi, která se stahovala k přeskupení k Udvě (dnes Udavské, Slovensko). 9. prosince provedla brigáda plukovníka Zawady útok proti nepřátelským postavením od Alsóalmád (dnes Nižná Jablonka, Slovensko), při němž padlo do zajetí 200 ruských vojáků včetně jednoho důstojníka a 11. prosince protiútok pokračoval od Felsőalmádu (dnes Vyšná Jablonka, Slovensko) proti ruským liniím u Wysokeho Gruně. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. května 1916 jej císař František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 14. srpna 1916 mu udělil titul Edler, predikát von Takcsány a erb:

V červeno – modře polceném štítě vyniká ze středu spodního okraje stříbrně obrněné předloktí držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, jehož čepel je po každé straně provázena třemi stříbrnými hvězdami (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé červené, levé modré, mezi nimi vyniká předloktí ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com