Závěta ze Závětic

Listinou danou v Praze 21. ledna 1597 udělil císař Rudolf II. Jiřímu Závětovi predikát ze Závětic a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá orlice s červeným jazykem, dole šikmo děleno modro – zlatě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno černé mezi dvěma modrými.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 47, 51.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com