Zana

Císařovna Marie Terezie povýšila 28. prosince 1759 do uherského šlechtického stavu Joanna Zanu a udělila mu erb:

Uprostřed modrého štítu jsou tři zlatá břevna provázená v hlavě dvěma stříbrnými odvrácenými půlměsíci, dole zeleným růžovým keřem se třemi stříbrnými květy se zlatým semeníkem na zelené půdě (trojvrší). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě modrá složená křídla, každé se třemi zlatými břevny.

Király Könyvek, 45. kötet, 234-236 oldal.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com