Ximenes

Moses Ximenes, z Bear Place v hrabství Berks, získal roku 1807 titul Sir a erb:

Uvnitř modré bordury ve zlatě dvě červená břevna, přese vše je přeložen kůl střídavých tinktur. Klenot: ze zděné koruny vyniká obrněná paže se zlatým kováním držící v nahé pěsti zlatou trubku opřenou o korunu.

Sir Bernard Burke: The General Armory of England, Scotland, Ireland, and Wales. London 1884, s. 1147.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com