Wurzel von Hohentann

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. srpna 1882 Roberta Wurzela, majora a učitele na technické vojenské akademii, držitele Vojenského služebního odznaku I. třídy a Válečné medaile z roku 1873, do šlechtického stavu. Diplomem z 19. října 1882 mu udělil titul Edler, predikát von Hohentann a erb:

V červeném štítě je zlatá špice s přirozenou jedlí s kořeny provázená po každé straně zlatým kříž se třemi břevny, dvěma celými a spodním polovičním směrem ven. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý okřídlený lev s červeným jazykem držící meč se zlatým jílcem a záštitou.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com