Würth von Würfeld

Listinou danou ve Vídni 10. července 1827 povýšil císař František I. do šlechtického stavu Ignatze Würtha, staršího vnější rady sídelního města Vídně, přísedícího hospodářské komise a nejvyššího strážmistra a velitele měšťanského ostrostřeleckého sboru, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo v červeném je stříbrná lilie. Vlevo v modrém je zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s červeným jazykem.

Plakátem ze dne 20. dubna 1871 udělilo ministerstvo vnitra Heinrichu šlechtici von Würth predikát von Würfeld.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com